Biežāk uzdotie jautājumi

1.Kāds būs mans ieguvums apgūstot profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmu, neformālās izglītības programmu?

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS  programmas apguve, dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves izglītojamie kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Izglītojamajam, kurš sekmīgi nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES izglītības programmas apguvē, dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes. Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālo pilnveides programmu, tiek izsniegta profesionālās pilnveides izglītības apliecība.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS  programmas apguve, dod iespēju izglītojamajam paaugstināt konkurētspēju un integrēties mainīgajā darba tirgū. Izglītojamajam, kurš apguvis neformālās izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par neformālās izglītības kursa apguvi.

 

2. Vai ir iespējamas apmācības dienas un vakara grupās?

Apmācības var notikt gan dienas, gan vakara grupās, intensīvajiem kursiem arī sestdienās un svētdienās.

 

3.Kāda ir noteikta apmaksas kārtība par apmācībām fiziskajām un juridiskajām personām.

Klients (fiziska un juridiska persona) var veikt apmaksu par mācībām uzreiz vienā maksājumā, vai dalītos (vairākos) maksājumos, ja mācību periods ir lielāks par vienu mēnesi.

Ja klients vēlās apmaksu par apmācībām veikt dalītos (vairākos) maksājumos, nepieciešams obligāti noslēgt līgumu par apmācībām. Ja nav veikts pēdējais dalītais maksājums līdz apmācību pēdējai nodarbībai klientam netiek izsniegta apliecība.

Klienti (fiziskas vai juridiskas personas), kuri nav veikuši apmaksu par apmācībām līdz apmācību uzsākšanas pirmajai dienai vai nodarbībai, netiek pielaisti pie apmācībām.

 

Uzdod savu jautājumu