Grāmatvedības pamati

Valmieras Mācību Centrs piedāvā apgūt licencētu programmu Grāmatvežu apmācībā. Programmas apguves procesā apgūsiet zināšanas,  iepazīsieties ar likumdošanas aktiem grāmatvedības kārtošanā ,izveidosiet izpratni par uzņēmuma saimnieciskajiem līdzekļiem un to veidošanās avotiem. Iepazīsieties ar grāmatvedības kontu plānu, spēsiet to praktiski pielietot. Izveidosiet izpratni par bilances, operāciju, peļņas un zaudējumu kontiem. Apgūsiet bilances posteņu nozīmi un būtību. Gūsiet izpratni par bilances, nodokļu deklarāciju un pārskatu sastādīšanu. Apmācību procesā daudz praktisko nodarbību- pirmdokumentu, veidlapu un atskaišu aizpildīšana.

Mācību ilgums 80 stundas, 3 mēneši 2x nedēļā vakaros. Dienas grupā divi mēneši viena diena nedēļā.

Pēc kursu sekmīgas beigšanas tiek izsniegta Apliecība.

 

Kursu programma:

1. Saimnieciskie procesi

 • Krājumu uzskaite
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite
 • Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite
  • Kurināmā uzskaite
  • Īre
  • Reprezentācijas izdevumi
  • Personificētās un nepersonificētās izmaksas
  • Pašu un īrēto pamatlīdzekļu remontu izdevumu uzskaite
  • Reklāmas izdevumi
  • Ziedojumi

2. Naudas līdzekļu uzskaite

 • Kases operācijas
 • Bankas operācijas
 • Avansa norēķinu personas
 • Komandējuma izdevumi
 • Skaidras naudas darījumi

3. Valūtas operācijas

4. Attaisnojuma dokumenti

5. Tirdzniecības uzskaite

 • Vairumtirdzniecība
 • Mazumtirdzniecība
 • Darbs ar kases aparātu

6. Dabas resursu nodoklis

7. Darba algas uzskaite

 • Darba attiecību noformēšana
 • Darba algas aprēķināšana
 • Ienākuma nodoklis
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 • Atvaļinājuma aprēķināšana
 • Darba nespējas lapu aprēķināšana
 • Darba algas atskaišu sagatavošana

8. Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Iegāde
 • Nolietojums
 • Norakstīšana
 • Pārdošana
 • Līzings

9. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite

10. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

11. Pašu kapitāla uzskaite

12. Pievienotās vērtības nodoklis

13. Mikrouzņēmuma nodoklis

14. Bilance

15. Peļņas un zaudējumu aprēķins

16. Pašu kapitāla izmaiņas

17. Naudas plūsma